English contents Skalere tekst Øke kontrast

Brann- og redningstjeneste


Brønnøy brann- og redningstjeneste

Brønnøy brann- og redningstjeneste
 

Brønnøy brann-regningstjenste, Flyplassveien 3 8905 Brønnøysund                

Melding om brann: 110          Vakthavende brannsjef: 916 54 030

                    

 

“Brannvesenet skal verne liv til mennesker og dyr, samt begrense skade på miljø og hindre tap av materielle verdier”

Brannsjef

Geir Johan Hansen
Telefon: 75012525
Mobil: 95985566

Varabrannsjef

Nils Roar Elsfjordstrand
Telefon: 75012535
Mobil: 95985562

 

 

 

 
 
 
 
 
 Sist oppdatert den 15.sep.2015