English contents Skalere tekst Øke kontrast

Brønnøy kommunes ENØK-satsing oversteg ny milepæl i 2016


Etter at forbruks-tallene for elektrisk energi i 2016 er komplett, viser disse at Eiendom har nådd sin «hårete» målsetning om å passere en innsparing på 2.000.000kWh pr. år sett opp i mot referanseåret 2010!

En portefølje på 43.799m2 formålsbygg hadde i 2010 et forbruk på 8.274.467kWh mens forbruket for det samme arealet ble bare 6.110.072kWh i 2016. En imponerende reduksjon på 2.164.395kWh.

Et forbruk på i gjennomsnitt 189kWh/m2 i 2010 er redusert til 140kWh/m2.

Dette tilsvarer en reduksjon på ca. 1.700.000,- kroner årlig sett opp i mot forbruket i 2010, da Brønnøy kommune vedtok å satse på en økt profesjonalisering av eiendomsforvaltningen.

Brønnøy kommunes Eiendomssjef vil med dette fremheve at et slikt godt resultat er de ansatte i Eiendom sin fortjeneste etter målrettet arbeid over år. Vel utført jobb!
Sist oppdatert den 17.jan.2017