English contents Skalere tekst Øke kontrast

Søknad om tilskudd og lån (BU-midlene) til Innovasjon Norge


Har finner du sjekkliste og kriterier. Minner også om at søknader bør være levert innen første halvdel av januar


Kontaktperson / saksbehandler : Odd Reidar Johnsen ved landbrukskontoret

Sjekkliste

Kriterier prioritering
Sist oppdatert den 08.feb.2016