English contents Skalere tekst Øke kontrast

Byggdrift


Byggdrift eiendom
 

byggdrift.eiendom@bronnoy.kommune.no              Mobilnr   995 99 807

Bygg Team.  
Ansvar for vedlikehold av kommunale bygg

Teknisk Team.
Ansvar for tekniske anlegg, brannforebyggende tiltak, internkontroll og energiledelse.

 

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle kommunale bygninger, tekniske anlegg og utearealer. Totalt utgjør dette 54.023 m2 kommunal bygningsmasse hvor en stor del av denne innehar store tekniske installasjoner med stor kompleksitet.

Porteføljen består bl.a. av;

  •     4 Skole bygg
  •     7 Barnehage bygg
  •     4 Kultur/Idrettsbygg
  • 150 Omsorgsboliger/utleieboliger
  •     2 Sykehjem/omsorgssenter
  •     4 Kontor/ adm. bygg

Totalt 54.023 m2 kommunal bygningsmasse

Koordinator
Byggteam

hilmar.jpg

Hilmar Storøy

Koordinator
Teknisk team

Jon Haugen

Jon Haugen

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015