English contents Skalere tekst Øke kontrast

Byggesak


Byggesaks behandling

 

Planer om nybygg, tilbygg, ombygging av bolig

eller fritidshus? eller andre tiltak som f.eks. forstøtningsmur,
gjerde/ levegg eller veranda?

Da trengs det tillatelse fra kommunens bygningsmyndighet.

 

Byggesaksbeh.

Bjørn Morten
Johansen
Tlf: 75 01 25 21
E-Post

Byggesaksbeh.

Bjørn Østbakken

Bjørn Østbakken
Tlf: 75 01 20 47
E-post

 

 

Søknaden
Tiltakets art og omfang vil være retningsgivende for utforming av søknaden og krav til dokumentasjon. Du kan ta kontakt med byggesaksbehandler på planavdelingen hver dag kl 10.00-12.00 for å avklare framgangsmåten for byggesøknaden, eller kontakte kommunens servicekontor for å få tilsendt aktuelle veiledningshefter og skjema

 

 

 
Aktuelle linkerSist oppdatert den 30.mai.2017