English contents Skalere tekst Øke kontrast

Dagstur til Hemavan


  • 19. oktober 2013, kl 09:00 - 23:00

LHL Brønnøy skal ha en dagstur med buss til Hemavan lørdag 19. oktober.

Alle som ønsker å være med på tur, ringer Bjørnar for påmelding.

Tlf: 75 02 06 51 / 413 10 584

Ikke-medlemmer kan også melde seg på busstur.
Sist oppdatert den 09.sep.2015