English contents Skalere tekst Øke kontrast

Demens


Tjenestetilbud til personer med demenssykdom og deres pårørende

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse på en rekke sykelige tilstander i hjernen som fortrinnsvis opptrer i høy alder. Kjennetegn for demens er ervervet intellektuell svikt, svikt av emosjonell kontroll og sviktende evner til å utføre dagliglivets funksjoner. Hos noen skjer forverringen fort (2-3 år), hos andre langsomt (8-10 år) og hos noen enda langsommere.

Om lag 60 % av personer med demens lider av Alzheimers sykdom. Vaskulær demens er den nest hyppigste formen for demens, og regnes for å være årsaken hos ca. 10-20 % av pasientene.

Demens kan også forekomme ved en rekke andre og mer sjeldne hjernesykdommer.

 

Brønnøy kommune kan tilby:

 • demensteam
 • pårørendeskole
 • dagsenter for personer med demens
 • avlastningsordninger
 • skjermede enheter i institusjon

Demensteam

Personer med demens er den største diagnosegruppen blant brukerne av de kommunale omsorgstjenestene. En forutsetning for å kunne gi hensiktsmessig behandling og omsorg er at pasienten er tilstrekkelig utredet.

En diagnose har betydning for personer med en demenssykdom, deres pårørende og hjelpeapparatet. Diagnosen gir mulighet for bedre planlegging av nødvendige tiltak, mer hensiktsmessig behandling og omsorg, og den har betydning for forståelse og mestring av sykdommen.

Situasjonen i dag er at mange ikke får en diagnose, eller at de får en diagnose for seint i forløpet.

Demensteamet kan tilby:

 • Samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Hjelpemidler som støtter hukommelsen, og bidrar til økt sikkerhet
 • Veiledning av pårørende og helsepersonell
 • Driver pårørendeskole.

Pårørendeskolens målsetting

 • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
 • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
 • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
 • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

 

Informasjonsbrosjyre om demensteam

Demensteamet består av:

Lege, hjelpepleier og sykepleiere med videreutdanning.

Demensteamet har telefontid hver tirsdag fra 8-16 (15) på telefon nr. 411 05 682

 

Dagsenter

Formål:

 • å være sosial sammen med andre
 • mindre ensomhet
 • avlaster pårørende
 • en bedre hverdag for alle

Sted: Brønnøysund helse – og omsorgssenter

Åpningstider: tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-14.00

Vi tilbyr skyss med egen bil og personale fra dagsentret.

Egenbetaling: kr. 150,- som inkluderer frokost, kaffe, middag og transport

 

Avlastningsordninger:

 • avlastning i heimen
 • avlastning i institusjon

 

Skjermede enheter i institusjon:

Brønnøy sykehjem har 2 bogrupper som er tilrettelagt for personer med langtkommet demens.

Kontaktinfo: Annie Bratås, fagkonsulent i sykepleie/demenskoordinator, tlf. 75 01 29 10

Informasjon om demens

 

 • Informasjon og råd om symptomer, forebygging og hjelpetilbud til pårørende og personer med demens
 • Råd om hvordan man som pårørende kan snakke om demens med den det gjelder
 •  Kampanjefilm (vist på TV)
 •  Filmer av pårørende som forteller sin historie

Helsedirektoratet - Demens informasjon

 

 • Informasjon og verktøy til helsepersonell
 • Informasjon om temakofferter: dagaktivitetstilbud, pårørende, miljøbehandling, utredning
 • Informasjon om utredning og utredningsverktøy
 • Informasjon om ABC-opplæring om demens for personell
 • Lenker til materiell og fagmiljøer

 

Sosiale medier

 

 
Sist oppdatert den 04.des.2015