English contents Skalere tekst Øke kontrast

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Schrøderkvartalet og Brønnøysundregistrene


Det faste utvalget for plansaker vedtok i møte den 24.09.2015 å legge forslaget til detaljregulering med konsekvensutredning for Schrøderkvartalet og Brønnøysundregistrene ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 13.11.2015 og merknader eller uttalelser kan sendes Brønnøy kommune, rådhuset, 8905 Brønnøysund eller på epost til postmottak@bronnoy.kommune.no.


​Høringsdokumenter

Konsekvensutredningsrapporter:
Sist oppdatert den 05.okt.2015