English contents Skalere tekst Øke kontrast

Digital forsendelse


Brønnøy kommune begynner nå å sende ut post digitalt. Vi oppfordrer derfor innbyggerne til å skaffe seg digital postkasse. I Norge har vi to tilbydere av digital postkasse: Digipost og e-Boks. Begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet og er gratis å opprette og bruke. På Norge.no finner du mer informasjon om digital postkasse.  


Motta post digitalt på en sikker måte

I 2014 endret Stortinget forvaltningsloven med tanke på at digital kommunikasjon skulle være førstevalget i dialogen mellom innbyggerne og det offentlige.  Brev med sensitiv informasjon kan ikke sendes på vanlig e-post fordi det ikke er sikkert nok. I e-Boks og Digipost sender det offentlige brevene kryptert, og de lagres på en sikker måte slik at det bare er du som har tilgang til din post. Nærmere 400 statlige virksomheter og kommuner sender i dag brev digitalt til e-Boks og Digipost.


Fordeler ved digital post

Å motta digital post innebærer flere fordeler for deg. Du får:

  • raskere svar og informasjon fra det offentlige
  • varsel på sms/e-post når du får brev fra oss
  • tilgang til posten din hvor og når du vil
  • samlet og lagret posten fra det offentlige trygt og gratis ett sted


Bedre service

For oss i kommunen innebærer digital postforsendelse:

  • en trygg og sikker kommunikasjon med deg
  • bedre service og raskere svar til våre innbyggere
  • et viktig ledd i prosessen mot en døgnåpen kommune
  • at vi sparer miljøet
  • at vi bruker mindre penger på porto og papir


Du kan reservere deg

Privatpersoner som fortsatt ønsker å motta post fra det offentlige på papir, kan reservere seg mot digital forsendelse. Les mer på Norge.no.

Dersom du tidligere har reservert deg, men nå ønsker digital post fra oss, opphever du reservasjonen på samme sted.


For virksomheter

All digital post til virksomheter vil bli levert til meldingsboksen i Altinn. For alle typer virksomheter er det viktig at det blir registrert en varslingstjeneste med mobilnummer eller e-postadresse for varsling når nye meldinger blir mottatt.
Normalt er det daglig leder som er registrert som bruker i Altinn, mens posten håndteres av andre. For å gi tilgang til virksomhetens meldingsboks i Altinn er det nødvendig å gi spesiell tilgang til personer som har denne oppgaven.

Veiledning til dette finner du under lenker (øverst i høyre hjørne).

 

Virksomheter/organisasjoner har ikke mulighet til å reservere seg mot digital post.

 

 
Sist oppdatert den 13.feb.2017