English contents Skalere tekst Øke kontrast

Digital forsendelse


Brønnøy kommune vil nå begynne med å sende brev digitalt til innbyggerne.


Det vil si at du vil motta brev fra kommunen i Altinn eller i din digitale postkasse.

Dette er en tjeneste som vil gi innbyggere et raskere mottak av brev fra oss.

Vi oppfordrer til at du velger deg en digital postkasse. Du kan velge mellom eBoks og Digipost.

Se Norge.no eller våre hjemmesider for mer informasjon om dette.

Hvis du har reservert deg eller ikke har tatt i bruk Altinn, vil du få brev fra kommunen på papir som tidligere.

 

Rådmann
Sist oppdatert den 13.feb.2017