English contents Skalere tekst Øke kontrast

DRIFTSSTYRET I 2015-2019


(helse-/omsorg, skoler, barnehager og kultur)

for perioden 2015-2019

 

Medlemmer:                                                        Varamedlemmer:

AP/V/SV:

Ketil Strand                                                          1. Geir Lien

Kåre-Johan Råbakk                                             2. Kari-Anne Helstad Amundsen

Liv Astrid Bang                                                     3. Helay Mahmoud

Ann Kristin Lorentsen                                           4. Heidi Kristin Sæthre

Steve Saltermark                                                  5. Stein Aarøen

                                                                              6. Ann-Kathrin Dreyer

                                                                              7. Hans Kristian Edvardsen

                                                                              8. Anne Elisabeth Olsen

SP:

Aasa Storlien                                                         1. Arvid Sandvær

                                                                               2. Liv Kristin Trælnes

                                                                               3. Siri Valan Høyholm            

H:

Synnøve Egeness Lilleli                                         1. Kurt Nilsen

                                                                               2. Mette Saltnes

                                                                               3. Thor Inge Olsen

Leder: Ketil Strand

Nestleder: Liv Astrid Bang

 

 
Sist oppdatert den 13.des.2016