English contents Skalere tekst Øke kontrast

DRIFTSSTYRET II 2015-2019


(Teknikk, miljø, næring, landbruk, havbruk og fiske)

for perioden 2015-2019

Medlemmer:                                                                        Varamedlemmer:

AP/V/SV:

Kristian Warholm                                                                  1.Jan Richard Nøstvik

Randi Bugten                                                                        2. Kine Laumann

Torleif Sandøy                                                                      3. Eilert Horn

Ketil Ingebrigtsen                                                                 4. Jørn Georg Johansen

Liv Solli                                                                                 5. Jan Tore Nilsen

                                                                                              6. Kari-Anne Helstad Amundsen

                                                                                              7. Stig Angel Benjaminsen

                                                                                              8. Trude Valla

SP:

Eilif Trælnes                                                                          1. Kristoffer Aakerøy Moe

                                                                                               2. Endre Estensen

                                                                                               3. Line Krogstadnes

H:

Tor Torgvær                                                                          1. Trine Engen

                                                                                              2. Mette Saltnes

                                                                                              3. Steinar Johansen Lilleås

Leder: Kristian Warholm

Nestleder: Randi Bugten

 
Sist oppdatert den 14.des.2015