English contents Skalere tekst Øke kontrast

Elektronisk søknad om produksjonstilskudd i jordbruket


Fra og med søknadsomgangen i januar 2013 vil ikke lenger papirskjemaene bli sendt ut med post til søkerne.


Elektronisk søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

 

Tidligere har alle foretak i landbruket fått tilsendt preutfylt søknadsskjema i posten, både for produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og miljøtilskudd.

Foretak som har søkt om produksjonstilskudd minst én av de siste to søknadsomgangene vil på samme måte som tidligere motta informasjonsmateriell i posten.

De forhåndsutfylte opplysningene vil fortsatt stå oppgitt i den elektroniske søknaden.


Ved siste søknadsomgang om produksjonstilskudd var det 37% av Nordlands foretak som leverte sin søknad elektronisk.
I Brønnøy kommune var det 26 % av foretakene som søkte elektronisk.

 

Det er flere fordeler med å søke elektronisk:

  • Elektronisk søknad blir i mange tilfeller mer korrekt, fordi opplysningene kontrolleres før innlevering
  • Søknad uten feil vil redusere risikoen for avkorting og øke muligheten for å motta tilskuddet ved hovedutbetalingen
  • Bedre datakvalitet vil føre til redusert arbeid i forvaltningen for å undersøke og rette opp feil.
  • Ved at flere søker elektronisk, vil forvaltningen frigjøre ressurser til andre viktige oppgaver for landbruksnæringen.


Kommunen vil i forbindelse med neste søknadsomgang ved årsskifte 2012/13, ha datamaskin tilgjengelig for søker og sette av ressurser for hjelp og veiledning med søknadsprosessen og


Avgjørende for en effektiv veiledning vil være at den enkelte på forhånd og i god tid før søknadstidspunktet, har nødvendige brukernavn og passord for pålogging via Altinn.

Viser i den sammenheng til SLF hjemmeside og følgende adresse:

https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/hvordan-soke#hvordan-soeker-jeg-
Sist oppdatert den 09.sep.2015