English contents Skalere tekst Øke kontrast

Endring av reguleringsplan Nordhuskrysset - Toft. Forslag til ny regulering for eiendommen Timstad


Det kunngjøres herved om planvedtak i kommunestyret den 21.09.2016 på endring av reguleringsplan for Nordhuskrysset - Toft, i forbindelse med ny regulering for eiendommen Timstad jfr. K.sak 60/16.

Vedtaket kan påklages i henhold til pbl § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Eventuell klage må fremsettes skriftlig og sendes via
Brønnøy kommunestyre 
Rådhuset
8905 Brønnøysund,

eller pr e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no innen 01.11.2016.

Krav om innløsning ved reguleringsplan etter pbl § 15-2 og erstatning for tap etter pbl § 15-3 må være fremsatt senest innen 3 år fra kunngjøringen.

Saksdokumenter:

 
Sist oppdatert den 01.mai.2017