English contents Skalere tekst Øke kontrast

Ergoterapi


Ergoterapitjenesten
Kontaktperson: Ergoterapeut Rune Lie, 75 01 29 54,
1.etg Brønnøy Helse- og Omsorgsenter ("Gamle sykehjemmet")"

 

Fysio- og ergoterapitjenesten i Brønnøy har én ergoterapeut.

Arbeidsoppgaver:

•     Hjelpemiddelsentralens formidler i Brønnøy kommune og bistår med søknad/vurdering/utprøving/tilpasning av
tekniske hjelpemidler

•     bistår ved tilpasning eller nybygg, både private boliger og kommunale bygg for og sikre tilgjengeligheten for funksjonshemmede

•     Samarbeider tett med bl.a hjemmebaserte tjenester, vaktmester tjenesten, skole, barnehage og lignende

•     råd og veiledning ift dagliglivets aktiviteter, som måltid, bad og stell, sittestilling og fritid

•     Syn- og hørselkontakt i Brønnøy kommune:  

•     Kontaktperson vedrørende tekniske hjelpemidler for syn- og hørselshemmede

•     Kan hjelpe til med stell av høreapparat dersom hørselhjelper ikke er tilgjengelig

•     Salg av batteri, filter og slanger til høreapparat

 

Du kan også kontakte hjemmesykepleien (LINK) for formidling av hjelpemidler.

Priser for ergoterapi:

·        Gratis for innbyggere i Brønnøy kommune

·        Brukere fra andre kommuner: Kr 400 per time
Sist oppdatert den 08.feb.2016