English contents Skalere tekst Øke kontrast

Ernæringsprosjekt - Brønnøy sykehjem


Brønnøy sykehjemmet deltok i et ernæringsprosjekt i 2016. I den forbindelse ble det utarbeidet nye rutiner for ernæring i henhold til de nye nasjonale faglige retningslinjer for ernæring i sykehjem. Målet er bl.a å sikre at ernæring er en integrert del av behandlingstilbudet i Helse- og omsorgstjenesten. God ernæring bidrar til en bedre livskvalitet, og til forebygging av underernæring.

Den 24.april 2017 innførte Brønnøy sykehjem et ekstra måltid. Det serveres lunsj på formiddagen og middagen serveres nå på ettermiddagen. Erfaringer fra andre sykehjem viser at dette har hatt god ernæringseffekt, samt at det også har vist seg å ha god effekt på nattesøvnen.

Fra 24.april serveres følgende:

  • Frokost kl 0900
  • Lunsj mellom kl 1200- 1300
  • Middagen mellom 1500- 1600
  • Kveldsmat kl 1930
  • Nattmåltid kl 2100-2130
  • Forøvrig har pasientene tilgang på variert mat hele døgnet.

Vi er nå i en oppstartsfase. Vi vil fortløpende prøve ut forskjellige typer lunsjmåltid. Ernæringsgruppa vår møtes regelmessig der vi behandler innspill og erfaringer.

Vedlagt er bilder som viser eksempler på mat som serveres.

Tove Karin Solli
Helse- og velferdssjef
Brønnøy kommune
Sist oppdatert den 10.mai.2017