English contents Skalere tekst Øke kontrast

Fagstaben


 

 Leder
Leder for fagstaben Ole Inge Jenssen
Ole Inge Jenssen
Tlf 75 01 21 02
Mob 97 58 26 44
E-post

Fagstab skal være støttende og rådgivende for de ulike tjenester,organisert under rådmann.`
Fagstab består av 8 fagområder med 22 ansatte

Visjon for etaten 
Servicevennlig og lett tilgjengelige
(e)kommunetjenester.

Mål

- Fagstab skal bidra til gode beslutningsgrunnlag for politiske og administrativ behandling.

- Ivareta strategisk og helhetlig utvikling gjennom tverrfaglig samarbeid i kommunen.

Hovedarbeidsområder
Administrasjon
Oppvekst
Kultur
IT

Administrasjon
Overordnet ansvar for kommunens håndtering av post/arkiv rutiner.
 

Oppvekst
For mer informasjon rundt oppvekst se i vår hovedmeny til venstre under tjenestetilbud. (Skoler og barnehager)

 

Kultur
Kulturkonsulentens ansvarsområder:
Idrett og friluftsliv.
Kulturvern og bygdebok.
Informasjonsarbeid og kulturmidler.
Strategiske oppgaver tilknyttet kulturbygg, kulturplaner, kultursamarbeid.

Du finner mer informasjon rundt kultur i vår hovedmeny til venstre

 

IT
IT-avdelingen består av:

  • 1 stilling 100%  IT-leder,
  • 1  stillinger 100% Driftsansvarlig
  • 1 stilling 100% supportansvarlig
  • 1 stilling 100% IT-konsulent

Planlegging / Strategi
- IT-plan, IT-sikkerhet, Informasjon,
- Regional samarbeid, Budsjett,
- Avtaler og Innkjøp


Drift av fagsystemer (herunder planlegging, nye installasjoner, oppgraderinger, vedlikehold.)

- Generelle overordnede systemer

        *Saksbehandling: ePhorte (ASP-drift vurderes)

        Regnskap/økonomi: Agresso (Overføres til ASP i uke 9)

        Lønn: NLP (ASP)

        *Mailsystem: Lotus Notes

        Web-publisering: iSite

- Helse, Pleie og omsorg.

Legetjenesten: Profdoc Vision, DIPS communicator, MeditSense EKG, CardioPerfect (24t blodtrykksmåling), Medikro Spirometry.

        Helsestasjon: Winmed Helse, SYSVAK
        *Sykehjem og hjemmebasert: Gerica, Notus turnusplan

        *Barnevern: Familia
        NAV og flyktningetjenesten: Socio

- Teknisk, Plan- og utvikling.

        *Geodata, GIS/LINE (Kart, planer, oppmåling)
        Gemini (ledningskartlegging)
        Komtek (avgiftssystem for feiing, slamtømming mm.)

- Havnetjenesten
         Portwin


- Kirkekontoret
        Labora gudstjeneste, -menighet, -saksbehandling.

- Regionale kontorer

        PP-tjenesten: PPI

 

Drift av infrastruktur

herunder nettverk, PC’er, skrivere og servere.

- OS: VMWare, Citrix, Windows 2003 / 2008 server, Windows XP / 7.

- Database: Oracle, MS SQL

- Sikkerhet/overvåkning: Symantec Backup, -Endpoint protection, -Altiris.

 

Support / Bestillinger
- Feilretting, brukerstøtte, brukeradministrasjon og bestillinger.

 

Tilleggsoppgaver

IT-avdelingen i Brønnøy kommune har også ansvaret for drift og vedlikehold av infrastruktur og fagsystemer for:

- Sømna kommune

- Komrev Trøndelag (avdeling Brønnøysund)

- Regionale kontorer

- Havnekontoret

- Kirkekontoret

 

Fagsystemene som er merket med *, driftes for alle kommunene på Sør-Helgeland.

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015