English contents Skalere tekst Øke kontrast

Fasteaksjonen 2014


  • 08. april 2014, kl 17:00 - 20:00

Hvert år i fastetiden arrangerer Kirkens Nødhjelp en stor innsamlingsaksjon. Tema for årets aksjon er som i fjor "Sammen for andre".

Menigheter over hele landet deltar aktivt og utfordrer både konfirmanter, foreldre/foresatte og andre til å gå med bøsser. Slik kan mange være med og bety en forskjell for mennesker som lever under helt andre forhold og vilkår enn oss her i rike Norge.

Torsdag 3. april ca 18:00 - 19:30 er det informasjonskveld i Brønnøy kirke i forkant av aksjonen.

 

Les mer på Brønnøy Menighets hjemmeside, eller sjekk deres facebookside!
Sist oppdatert den 09.sep.2015