English contents Skalere tekst Øke kontrast

Feiertjenesten


Feiing og tilsyn av bollig

I 2002 ble det innført rutiner som medfører feiing av piper hvert 2 år og tilsyn hvert 4 år. For øvrig skal feiingen være behovsprøvet, det vil si at dersom det av ulike årsaker fremkommer et behov som tilsier hyppigere feiing vil dette bli gjennomført på anmodning eller eget initiativ.

 

Feiingen vil i sin helhet bli gjennomført med tradisjonell feiing av pipeløp og uttak av sot annethvert år.

Atkomst for feier skal være tilfredsstillende og klar når feier kommer. Vanligvis innebærer dette stige til taket, sklisikring for stigen og faste trinn på taket. Plattform og takbro kan være nødvendig.

Det henvises til Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.

 

Endring eller ny utførelse av pipe/røykeløp er søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven. For endring av ildsted eller installasjon av nytt ildsted er det ønskelig med en melding til brannvesenet. Det vil si at vi vil ha beskjed når nytt ildsted er installert, enten telefonisk eller skriftlig. Vi vil deretter foreta en kontroll av ildstedet. 

 

Tilsyn med ildsted og pipe vil bli foretatt minst hvert fjerde år. Foruten kontroll av selve ildstedet sjekker vi også at boenheten har montert røykvarsler og håndslokkerutstyr som er lovpålagt.

 

For at en skal unngå pipebrann er det viktig å ha følgende på plass:

  • Fyr med tørr ved
  • Fyr med riktig trekk
  • Ha gode fyringsvaner – hyppige ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen (unngår skade på ovn og pipe)
  • Hvis pipebrann – steng igjen alle ovnsventiler og peisspjeld, hold øye med hele pipa, ring brannvesenet 110.
  • Etter pipebrann skal pipa kontrolleres av feier.
  • Husk gnistfanger i peisen

Du kan nedlaste brosjyren ”Fyr riktig unngå brann” gratis.

 

Har du spørsmål kontakt brannsjefen.
Sist oppdatert den 09.sep.2015