English contents Skalere tekst Øke kontrast

Fiskerifond


Kommunen har et eget fiskerifond.  Fiskere på blad B kan søke. Fiskerifondet går til lån til fiskerne. Det kan maks gis inntil kr 75.000. Aktuelle objekter for søknader er kjøp av fiskefartøy, reparasjoner, skifte av motor, forlengelse av fartøy og utstyr som garn, teiner o.a.
Lånet er helt rentefritt og det løper over 6 år hvorav de tre første er avdragsfrie. Det betales så ned med like rater det 4. 5. og 6. året av lånets løpetid.
Sist oppdatert den 09.sep.2015