English contents Skalere tekst Øke kontrast

Fler gir Mer


Bakgrunn

Brønnøy kommune har bosatt flyktninger siden 1999, i tillegg velger mange mennesker fra andre land også å bosette seg her. Alle disse representerer et mangfold med ulik kultur og etnisk bakgrunn; være seg kompetanse/ferdigheter, forskjellig språk, religion, matvaner, tradisjoner og historie.
For å legge til rette for en god integrering stilles det også krav til de oppgaver og tjenester som Brønnøy kommune leverer. Våre tjenester må være i stand til å møte de behov som fremmedspråklige/ kulturelle innbyggere har – dette gjelder i forhold til det meste av vår virksomhet.
Flerkulturell bosetting stiller følgelig nye krav til våre medarbeideres flerkulturelle forståelse.
I Brønnøy kommunes kompetanseplan, vedtatt i Kommunestyre 17. oktober 2012, ble følgende kompetansemål knyttet til dette nedfelt: ”Ansatte skal ha grunnleggende innsikt i flerkulturelle spørsmål”.
Ulike tiltak ble lansert så som forbedret informasjonsmateriell, temadag eller tilpasset opplæring i forhold til den enkelte arbeidsplass sitt behov.
Likeledes er det både innen barnehage og skole fremhevet kompetanseheving i tilknytning til minoritetsspråklige. Flyktningtjenesten krever spesialkompetanse på området.
Kompetansekravene varierer med andre ord fra det generelle og overordnede, til spesialisering og dybdekompetanse på ulike nivå.

Dokumenter

Mandat
Sist oppdatert den 08.feb.2016