English contents Skalere tekst Øke kontrast

Flyktninger


Overordnet mål

Helsetjenestens formål er å:

• fremme psykisk og fysisk helse

• fremme gode sosiale og miljømessige forhold

 

Hvem får tjenesten
Alle flyktninger som er bosatt i Brønnøy Kommune.

 

Hva omfatter tjenesten
Førstegangs helseundersøkelse av alle foretas av lege og helsesøster
Henvisning til andre tjenester eller spesialister etter behov
Individuell oppfølging etter behov v/helsesøster
Informasjon, råd og veiledning i helsespørsmål
Vaksinasjon
Foreldreforberedende kurs for gravide
Grupper/utvalgte foreldregrupper/grupper for småbarnsforeldre.

Smittevern

Samarbeide med andre faggrupper/etater

 

Hvordan få tjenesten
Du kan selv ta kontakt med helsesøster for flyktninger for en samtale om din helse og trivsel. Ved helsekontroller er det timebestilling. Helsesøster har i tillegg kontortid på din egen skole – se informasjon fra skole.  Vi bestiller tolk ved behov.

 

Pris
Tilbudet er gratis.

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

• Alle ansatte har taushetsplikt
Sist oppdatert den 20.jan.2017