English contents Skalere tekst Øke kontrast

Flyktningetjenesten


Kontaktinformasjon:

Rådhuset

8905 Brønnøysund                                       

Telefon: 75 01 20 00

Fax: 75 01 23 01

 

Flyktningtjenesten har kontorer i 1. etg. på Brønnøy  Rådhus, samlokalisert med sosialtjeneste og barnevernstjeneste.

Fakta

Brønnøy kommune har bosatt i underkant av 180 flyktninger siden 1999. Det har vært varierende antall bosettinger fra år til år. Brønnøy  kommune har i perioden 2004 – 2006 vedtak om å bosette 5 personer hvert år, med mulig økning til 10 personer hvis det er stor fraflytting i perioden. For øyeblikket bor det 74 flyktninger fra 5 land i kommunen, av de som er bosatt de siste 5 årene. De fleste av disse er aktive gjennom jobb eller utdanning.

 

Målsetting

Den enkelte flyktning skal i løpet av 2-3 år være kvalifisert for utdanning og arbeid i Norge, eller det skal være avklart at sykdom og/eller uførhet gjør en yrkeskarriere uaktuell. Den enkelte skal videre ha utviklet et sosialt nettverk og skal gis mulighet til deltakelse og innflytelse i lokalsamfunnet på lik linje som øvrige innbyggere.

 

I 2002 igangsatte kommunen et kvalifiseringsprogram for nybosatte. Dette programmet ble høsten 2004 avløst av nasjonalt lovverk om introduksjonsprogram. Alle nybosatte med grunnleggende behov for opplæring i Norsk og Norsk samfunnskunnskap deltar i introduksjonsprogrammet.
Sist oppdatert den 08.feb.2016