English contents Skalere tekst Øke kontrast

Forebyggendeavd


Forebyggende avdeling ledes av brannsjefen.

Avdelingen gjennomfører brannforebyggende arbeid i ht aktuelle lover og bestemmelser. Det forebyggende brannvernarbeidet skal bidra til at brann og ulykke ikke oppstår. Oppgavene retter seg mot:

  • Bistå byggesaksbehandling for å sikre riktige branntekniske forutsetninger i nye bygg. 
  • Gjennomføre tilsyn og kontroll av bygg med spesielt stor risiko (særskilte brannobjekterca. 40 stk. i Brønnøy kommune og 6 stk. i Vevelstad kommune) samt bistå med branntekniske befaringer av bygg samens med byggetilsyn i byggefasen.
  • Drive omfattende informasjons- og motivasjonsvirksomhet overfor allmennheten, via media, stands, Åpen brannstasjon, besøk på skoler, institusjoner osv.
  • Kurs og øvelser for brannvernledere og andre i både statlige, kommunale og private virksomheter.
  • Saksbehandling etter brann- og eksplosjonsvernloven m/tilhørende forskrifter, herunder saksbehandling for oppbevaring av brannfarlige væsker, gasser og eksplosiver.
  • Salgstillatelser for fyrverkeri
  • Kontroll og feiing av piper og ildsteder, ca. 2800 piper i Brønnøy.Sist oppdatert den 09.sep.2015