English contents Skalere tekst Øke kontrast

FORMANNSKAP/PLANUTVALG 2015-2019


         Medlemmer:                                                                                 Varamedlemmer:

AP/V

1.        Johnny Hanssen                                                                         1. Magnar Solbakk

2.        Trude Valla                                                                                 2. Kåre-Johan D. Råbakk

3.        Siv Therese Aglen                                                                      3. Liv Astrid Bang

4.        Torstein Moe                                                                              4. Randi Bugten

5.         Per Martin Orvik                                                                        5. Torleif Sandøy

                                                                                                              6. Dan Remi Mørk

                                                                                                              7. Ann Kristin Lorentsen

                                                                                                              8. Leon Aune

         SP

1. Trond Sverre Horn                                                                   1. Eilif K. Trælnes

                                                                                                      2. Arvid A. Sandvær

                                                                                                      3. Aasa Storlien

H

1.        Paul Birger Torgnes                                                                      1. Tor Einar Torgvær

                                                                                                       2. Trine Engen

                                                                                                       3. Synnøve Engeness Lille

           Bare planutvalget:

           Barnas representant: Sturla Ditlefsen

 

           Leder: Johnny Hanssen

           Nestleder: Torstein Moe
Sist oppdatert den 14.des.2015