English contents Skalere tekst Øke kontrast

Forsinkelse på faktura barnehage/SFO september


På grunn av feil i IST/Faktura systemet  

vil faktura på barnehage og SFO bli forsinket.

 

Oppvekst og Økonomi
Sist oppdatert den 14.sep.2017