English contents Skalere tekst Øke kontrast

Frisklivsresept


Frisklivsresepten er en blankett for henvisning til en frisklivssentral etter en helse-/ sosialfaglig vurdering.

Resepten gir tilgang til tidsavgrenset og strukturert veiledning og oppfølgingstiltak innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.
Sist oppdatert den 08.feb.2016