English contents Skalere tekst Øke kontrast

Frisklivssentralen


Frisklivssentralen i Brønnøy

 

Vi har lokaler i 1. etasje på Brønnøy Helse- og omsorgssenter.

Kontaktinformasjon
 
Fysio- ergoterapitjenesten 
Skulesv 15 
8900 Brønnøysund
Tlf: 75012953
Fax: 75012951 E-post : 
 
 
Fagleder fysioterapi og Friskliv : Hanne Solberg

 

 

  • Kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.
  • Strukturert oppfølgingssystem for personer med behov for å endre adferd og levevaner som har betydning for helsa.
  • Fungerer som en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende tiltak i kommunen.Sist oppdatert den 14.sep.2017