English contents Skalere tekst Øke kontrast

Frister/forfallsdatoer


 

Her finner du en oversikt over forfallsdager for betaling og andre frister, for eksempel innsending av terminoppgaver.

Forfallsdatoene er fastsatt i lov.

I de tilfellene fristen eller forfallsdatoen er på en lørdag, søndag, helligdag eller offentlig høytidsdag, utsettes fristen til den første påfølgende hverdag.

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter. Plikten til å svare renter er lovfestet.
 Sist oppdatert den 09.sep.2015