English contents Skalere tekst Øke kontrast

Frivillighetskoordinator


Frivillighetskoordinator
Besøksadresse : 3.etasje på sykehjemmet

 

Frivillighetskoordinator

Katarina H. Strand

Katarina H. Stand
Tlf 75012913


Ble en frivillig ved Brønnøy Sykehjem

 

Frivillighet

I nærmeste fremtid kommer vi til å se en dramatisk økning av antall sårbare og svake gamle og pasienter på sykehjem. Samtidig vil det også bli mange pensjonister som kan yte frivillig innsats – som er givende og helsefremmende for dem selv og som bidrar til økt livskvalitet for de pleietrenende syke. En slik frivillig medarbeider kan gi et betydelig bidrag til fysisk og psykososial aktivitet, velvære og helse for den pleietrengende. Som frivillig ved sykehjemmet er du en kollega, du er ”ubetalt” og en meget høyt verdsatt medarbeider. Arbeidet du utfører baserer seg på tillit, respekt og likeverd mellom medmennesker.

Dersom man snakker med de sårbare og gamle omsorgstrengende om hva som er det viktigste for dem, er svaret at de ønsker å bli sett. De vil at noen bryr seg, at noen kommer på besøk, at det skjer noe og at de kommer seg ut litt. De ønsker at noen er glad i dem, at de er savnet av noen og at de ikke lider unødig.

 

”Jeg synes vi har det bra. Vi har god legedekning, og pleien er jo veldig bra. God mat er det. Og disse pleierne, de er jo førsteklasses. Så vi lider på ingen måte noen nød. Det eneste er at vi kan få for lite kontakt med pleierne og også de andre pasientene. Så det blir for lite tid til samtale. Det er jo forskjellige ting en skulle ha snakket om, men de har det jo veldig travelt, for de er jo så få, og da blir arbeidspresset så stort. De har jo ikke så mye tid til å sette seg ned sånn utenom. De kommer inn og gjør arbeidet sitt, og så må de gå igjen. ”

                                                                                          Pasient, Dame 83 år.

 

”Jeg skulle ønske pleierne hadde bedre tid til samtale med oss. Men de løper fortest mulig videre til neste oppgave. Men de steller veldig fint med oss da. Og maten er veldig god. Så jeg tror nesten det eneste vi savner er tid til å samtale litt.”

                                                                                           Pasient, Mann 80 år.

 

 

I de siste leveårene vil mange gamle oppleve sorg, tristhet og ensomhet. Ofte vil helsen svikte, og de vil være avhengig av hjelp fra andre. Deres livspartner som alltid har vært ved deres side, dør og de blir alene. Barn og barnebarn bor kanskje langt unna, og de må flytte fra hjemmet de har kjent hele livet og plutselig tilpasse seg et liv på en institusjon. Denne ”nye” verden på et sykehjem skal sikre den nødvendige omsorg, pleie og behandling, men det kan fort bli lange og monotone dager.

 

Som frivillig kan du bidra til

lyspunkter i hverdagen for den enkelte pasient.
Frivillige kan være med på å møte utfordringene i fremtidens eldreomsorg og bidra til å gi våre sårbare gamle en verdig, siste levetid.

 

Hva kan en frivillig gjøre?

Først og fremst må den frivillige melde seg. Det kan den gjøre ved å henvende seg til frivillighetskoordinator Katarina Helen Strand i 3.etasje ved Brønnøy Sykehjem.

Den frivillige kan være

-        en ledsager, en trygg arm å holde i, en å oppleve ting sammen med

-        en som hjelper til å handle klær, kjøre eller gå rundt i butikker

-        en som kan spille et spill, lese i bok/et eventyr eller synge/spille en sang

-        en å gå tur sammen med, være rullestolkjører, gå turer i skog og mark, eller gatelangs

-        en å spise sammen med, ta en kaffe med

-        en besøksvenn, en å samtale med som gir trygghet og inspirasjon

-        en telefonkontakt, som ringer for regelsmessig kontakt og samtaler

-        en å dra på kino med, på kafè, teater, konsert eller andre tilstelninger

 

Hvem kan være frivillig?

 

Norge har i dag ca en halv million pensjonister. I 2040 vil det være 1.2 millioner og i 2060 1.5 millioner. Mange pensjonister kan og vil yte frivillig innsats, som både er givende og helsefremmende. Også barn, unge og voksne kan ha stor glede av å være frivillig innenfor eldreomsorg.

 

-        Du kan være en student som søker en meningsfylt frivillig erfaring.

-        En mann eller kvinne i eller utenfor yrkeslivet, som har tid og lyst til å fylle fritiden og som kan ofre noen timer i uken/mnd til noe som er givende og som kan ha stor betydning både for deg og andre.

-        Et ektepar på jakt etter nye og meningsfylte oppgaver.

-        En som har tid og motivasjon til å glede andre.

 

Hva får de frivillige tilbake?

En frivillig ved Brønnøy sykehjem og Hestvadet Omsorgsbolig bidrar til glede og økt livskvalitet hos de gamle der. Tilbake får de frivillige en positiv fritid, økt livsinnhold og fremmet helse. Du gleder andre og får selv kjenne gleden ved det å gi. Du vil møte andre som arbeider for samme sak og du vil få gode venner for livet. Alt i alt vil den frivillige føle seg vel ved å by på seg selv, sin kreativitet, sitt engasjement og gode innsats.

 

Er du en ildsjel?

Engasjerte og nysgjerrige personer både med erfaring

og/eller interesse for frivillig innsats, inviteres til å ta kontakt.

 

 

Av Katarina Helen Strand

Frivillighetskoordinator Brønnøy Kommune
Sist oppdatert den 09.sep.2015