English contents Skalere tekst Øke kontrast

Furutoppen


 

Velkommen til Furutoppen

Beskrivelse: F:\Bilder av Furutoppen barnehage\DSC_0487.JPG

St.Knutsgate 31, 8906 Brønnøysund,  Mobil: 95839795 (styrer)

Her finner du oss

Avd Furutoppen startet opp i nye lokaler med 60 flere plasser den 4 aug-14. Barnehagen er lokalisert i unike naturomgivelser, med varierte skog- og turområder og sjøen/fjæra rett utenfor porten. Samtidig er det urbant og nært til fasiliteter som skole/samfunnshus/idrettsanlegg/gymsal/bibliotek og til sentrum/byen.

Barnehagen har plass til 78 barn og er organisert i 4 baser. Basene har fått navn etter småkryp i fjæra, pga nærheten og utsikten mot Frøkenosen. Småbarnsbasene heter ”Tangloppa” og ”Sneglehuset”, mens storbarnsbasene er ”Sjøstjerna” og ”Krabben”.

I Furutoppen barnehage er det fokus på estetikk og god atmosfære. I det daglige vil vi ha mye fokus på kultur og kreativitet. Det legges bl.annet til rette for at barna skal ha tilgang til verksted/temarom og til å utfolde seg innen dans/bevegelse, drama og musikk i vår teatersal med scene.

Barna har sine faste baser sammen med et fast personal. Hvor mye basene er sammen og hvor mye de er hver for seg kommer an på barnegruppens behov og interesser. Barnehagens fellesrom som sal m. scene, temarom, kjøkken, verksted og "himmelrommet" brukes etter ønske og behov gjennom hele dagen. I tillegg til basene, benyttes også gang og fingarderober som en del av leke- og oppholdsarealet.

Avd Furutoppen vil være en barnehage med mye fokus på natur- og friluftsliv, jfr helsefremmende barnehager som er et satsningsområde for Brønnøysund barnehager. I tillegg til fine tur-og aktivitetsområder rett i nærheten, brukes turområder som ligger litt lenger unna barnehagen; som Kjerringholmen og området rundt Svarthopen.

Vi ønsker å bli kjent for at vi;

  • Er barnehagen i sentrum

  • Har "Beste tomta i byen"

  • Ligger urbant og landlig – nær tilgang til sentrumstilbud, til skog, vann, ås

  • Vår estetikk og atmosfære – det skal være godt å være her

  • Fokuserer på kultur og kreativitet

  • Våre fysiske aktivitet og utfordringer – nærheten til natur og idrettsanlegg

  • Er en god arbeidsplass – HMS-perspektiv

  • Fremtidsrettet ifht miljø og energi – barna representerer fremtida

 

 

 

 

Styrer

Sissel Sandvær
Sissel Sandvær
Mob. 95839795

E-post

 

 

 

 

 

 

                               

Aktuelt
Sist oppdatert den 09.sep.2015