English contents Skalere tekst Øke kontrast

Fysio- og ergoterapitjenesten


Fysio- og ergoterapitjenesten
Fysio- og ergoterapitjenesten
 
Skulesv 15 
8900 Brønnøysund
Tlf: 75012953 Fax: 75012951
E-post

 


Fysio- og ergoterapitjenesten består av tre fysioterapeuter, en ergoterapeut, samt Frisklivsinstruktør.

Besøksadresse:

Brønnøysund: 1.etg i Brønnøy Helse- og Omsorgsenter (”Gamle sykehjemmet”)

Fysioterapeut/fagleder fysioterapi og friskliv - Hanne Solberg 75 01 29 53
Fysioterapeut - Malin Holm Gangstø/vikar - Regine Hasund 75 01 29 52
Ergoterapeut - Rune Lie 75 01 29 54
Fysioterapeut - Mokia Motyka 75 01 29 55Sist oppdatert den 14.sep.2017