English contents Skalere tekst Øke kontrast

Fysioterapi


Fysioterapi
Kontaktperson:
Fagleder Hanne Solberg Tlf 75012953
1.etg Brønnøy Helse- og Omsorgsenter ("Gamle sykehjemmet")

 

Fysioterapitjenester i Brønnøy kommune utøves av kommunale fysioterapeuter og privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med Brønnøy kommune.

Informasjon til deg som har fått henvisning til fysioterapi

 

De kommunale fysioterapeutene
har arbeidsområde innen individuell- og gruppebasert fysioterapi, :Frisklivssentralen og med helsefremmende og forebyggende tiltak. Fysioterapibehandlingen er hovedsaklig rettet mot beboere på institusjon (Brønnøy sykehjem og Velfjord Aldersheim) og omsorgsbolig. I tillegg prioriteres lymfeødembehandling, barn, gravide og pasienter med behov for tverrfaglig rehabilitering. Pasienter som har andre typer diagnoser blir henvist til instituttene.

 

De privatpraktiserende fysioterapeutene
Fordelt på 5 institutt og prioterer akutte og nyopererte foran subakutte og kronikere

Oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale

 

Priser for fysioterapibehandling:

Institusjonsbeboere med behov for fysioterapi skal ikke betale for behandling.

Hjemmeboende(inkludert omsorgsboligbeboere) har krav på gratis fysioterapi bare hvis de i følge fysioterapihenvisningen har en diagnose som utløser honorartakst. Se Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi

Andre pasientgrupper må betale egenandel. Se Takstplakaten

Når utgifter til fysioterapi overskrider egenandelstak 2 på 2670 kr, har pasienten krav på frikort. Dette må pasienten søke om selv. Mer informasjon om dette finnes på hjemmesidene til HELFO

 

Transport:
 
Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan benytte deg av rutegående transport til fysioterapi, kan du få rekvisisjon til annen transport av din fysioterapeut. Da betaler du egenandel som går inn i egenandelstak 1. Mangler det tilbud om rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen type transport av ditt pasientreisekontor. Dette utstedes da av Pasientreiser.
 
Mer informasjon se www.pasientreiser.no eller tlf 05515.

Gebyr for ikke-møtt:
Dersom pasienten ikke møter til avtalt time uten å ha gitt beskjed dagen før, belastes pasienten et gebyr tilsvarende planlagt tidstakst.
 
 Sist oppdatert den 09.sep.2015