English contents Skalere tekst Øke kontrast

Fysioterapi


Fysioterapi
Kontaktperson:
Fagleder Hanne Solberg Tlf 75012953
1.etg Brønnøy Helse- og Omsorgsenter ("Gamle sykehjemmet")

 

Fysioterapitjenester i Brønnøy kommune utøves av kommunale fysioterapeuter og privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med Brønnøy kommune.

Informasjon til deg som har fått henvisning til fysioterapi

 

De kommunale fysioterapeutene
har arbeidsområde innen individuell- og gruppebasert fysioterapi, Frisklivssentralen og med helsefremmende og forebyggende tiltak. Fysioterapibehandlingen er hovedsakelig rettet mot beboere på institusjon (Brønnøy sykehjem og omsorgsbolig). I tillegg prioriteres lymfeødembehandling, gravide og pasienter med behov for tverrfaglig rehabilitering. Øvrige pasienter vil som oftest bli henvist til de privatpraktiserende fysioterapeutene.

De privatpraktiserende fysioterapeutene
er fordelt på 5 institutt og prioterer akutte og nyopererte pasienter.

Oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale

 

Priser for fysioterapibehandling:

Institusjonsbeboere med behov for fysioterapi skal ikke betale for behandling. Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er også fritatt fra egenandeler.

Alle andre hjemmeboende (inkludert omsorgsboligbeboere) må betale egenandel. Se takstplakaten.

Når utgifter til fysioterapi overskrider egenandelstak 2 på 1990 kr, har du krav på frikort. Dette kommer automatisk i posten, og du må deretter informere din fysioterapeut om at du har fått frikort. Mer informasjon om dette finnes på hjemmesidene til HELFO

 

Transport:
 
Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan benytte deg av rutegående transport til fysioterapi, kan du få rekvisisjon til annen transport av din fysioterapeut. Da betaler du egenandel som går inn i egenandelstak 1. Mangler det tilbud om rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen type transport av ditt pasientreisekontor. Dette utstedes da av Pasientreiser.
 
Mer informasjon se www.pasientreiser.no eller tlf 05515.

Gebyr for ikke-møtt:
Dersom pasienten ikke møter til avtalt time uten å ha gitt beskjed dagen før, belastes pasienten et gebyr tilsvarende planlagt tidstakst.
 
 Sist oppdatert den 14.sep.2017