English contents Skalere tekst Øke kontrast

Gebyr og priser


Oversikt over alle gebyrer og priser hos Brønnøy kommune

 

( Er det noen satser og gebyr som du ikke finner her så ta kontakt med servicekontoret på tlf 75012000 eller E-post )

 

Barnehage

 
Satser for kommunalbarnehage  

Kr 2 730 + kr 200 til mat.

SFO satser Salhus Skole  
SFO satser Brønnøysund barne og ungdomsskole  

Teknisk, bygg, opmåling og vann

 
Gebyrregulativ - Plan, Oppmåling og Byggesak  
Gebyr regulativ for vann og avløp  
Renovasjonsgebyr  
Gebyr for slamtømming 0-4 m3 (Minsteavgift) - kr. 1.676,- eks. mva
  Pr. påbegynt m3 over 4 m3 - kr. 419,- eks. mva.
   
Forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med, og feiing av fyringsanlegg  
Årlig feieavgift For piper inntil 11 meter - kr. 395 eks. mva.
  For piper over 11 meter - kr. 475 eks. mva.
 

For bedrifter- og industripiper - kr. 1.377 eks. mva.

Helse og omsorg

 
Brukerbetaling Fysio- og ergoterapitjenesten  
Priser på fysioterapitjenester (egenandeler)  
Egenbetaling pleie- og omsorgstjenester  
Vaksiner og reisevaksiner  

Kultur og fritid

 
Priser for bruk av svømmebasseng Voksne kr. 40,- (Klippekort 25 klipp kr. 850,-)
Barn kr. 20,- (Klippekort 25 klipp) kr. 425,-)
Leie av badehette kr. 20,-

 

Gebyrforskrifter


Forskrift vann- og avløpsgebyr
 

 

 

 
 
Satser og gebyr oppdateres fortløpende, og skal være så oppdatert som mulig, spørsmål? ta kontakt!!
Sist oppdatert den 26.sep.2017