English contents Skalere tekst Øke kontrast

Gjeldsrådgivning


Gjeldsrådsgivning

Saksbehandler for gjeldsrådsgivningen i Brønnøy kommune finner
du på NAV

Kommunen gir økonomisk rådgivning til de som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer. Rådgivningen kan være hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, men kan også bestå av forhandling med kreditorer og hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale.

Målgruppe:

Personer med økonomiske problemer/gjeldsproblemer.

Vilkår

Søker skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med sine fordringshavere

 

800GJELD

Vårt mål som førstelinjen i NAV ved økonomisk rådgivning, er å nå ut til flest mulig som har økonomiske bekymringer/problemer, før det går for langt og man mister helt kontrollen.

Vi er et supplement til kommunenes gjeldsrådgivningstjeneste

Tjenesten har åpningstid på hverdager, fra kl. 09.00-15.00.

Telefonnummeret er 800 45 353, som tilsvarer 800G-J-E-L-D på telefontastaturet.

Det er gratis for brukeren fra fasttelefon, og brukere som ringer fra mobiltelefon, blir tilbudt å bli oppringt fra oss.

 

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015