English contents Skalere tekst Øke kontrast

GrønlidalenBrønnøy kommune

Verneformålet for Grønlidalen naturreservat er å bevare og sikre et område med boreal regnskog med alle dets arter og økologiske prosesser. Området representerer en av de best utviklede boreale regnskogene nord for Flatanger og Fosenhalvøya, der den karatkeristiske lavfloraen er knyttet til løvtrærne.
Naturreservatet er artsrikt, med flere til dels svært sjeldne og interessante lavarter knyttet til fuktige, kystnære skoger – bl.a. narreglye (4. intakte lokalitet i Europa nord for Middelshavsområdet) og flere interessante og sjeldne skorpelaver.
 

Les mer om verneområdet på:Sist oppdatert den 09.sep.2015