English contents Skalere tekst Øke kontrast

Gutta Boyz


Bakgrunn

Brønnøy kommune ble en av de første som ble opptatt i - Sammen om en bedre kommune -.

Vi har organisert arbeidet under en overbygning som vi har kalt Sammen vil vi skape en bedre kommune. Et av delprosjektene er et rekrutteringsprosjekt for å få unge gutter mellom 16-18 år til å fatte interesse for å jobbe med barn gjennom en annerledes sommerjobb i barnehagen.

I VO5 Brønnøysund Barnehager, som består av fem kommunale barnehager, har vi 48 årsverk og kun en mann i fast stilling. For tiden har vi to i midlertidige stillinger i tillegg. Vi har enkelte menn som søkere på våre stillinger men ofte når de ikke opp pga mangel på erfaring og utdanning. De kvinnelige søkerne har ofte fagbrev som barne-og ungdomsarbeider og/eller lang erfaring. Vi har mange ungdommer fra videregående skole som har utplassering gjennom barnehageåret. Dette er jenter. Fra disse får vi rekruttert nye lærlinger. Vi har også en del studenter som utdanner seg til førskolelærer, også jenter.

 

Dokumenter

Prosjektmandat
Sist oppdatert den 08.feb.2016