English contents Skalere tekst Øke kontrast

Har du fått utskrevet forskuddsskatt ?


Alle selvstendige næringsdrivende plikter å be om forskuddsskattekort. Forskuddsskatt kan også skrives ut i andre tilfeller der det antas at forskuddstrekket ikke vil være tilstrekkelig, f.eks. ved formuesskatt.

Det er Skatt nord som fastsetter og utskriver forskuddsskatt, og det er kun de som kan endre en utskrevet forskuddsskatt. Skjema for endring får du ved å kontakte Skatt nord, tlf. 800 80000, eller du kan laste det ned her. 

VIKTIG !

Selv om du har søkt skatt nord om å endre det utskrevne beløpet, skal forskuddsskatten betales til fastsatt tid med det beløpet som opprinnelig er fastsatt.

Dersom beløpet blir nedsatt vil det bli regulert ved neste termins betaling. Bortfaller forskuddsskatten blir innbetalt beløp tilbakebetalt.

Skatteoppkreveren innkrever skatten, og sender deg betalingsblanketter ca. 2 uker før forfall.

Forskuddsskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

Dersom en termin av forskuddsskatten ikke blir betalt ved forfall, vil hele skatten forfalle til betaling. Jf. skattebetalingsloven §10-20 fjerde ledd.

Betaler du ikke skatten ved forfall påløper forsinkelsesrenter etter gjeldende satser. Renter beregnes av fastholdt forskuddsskatt og rentekrav sendes ut når avregningen er foretatt (året etter).

Dersom du ikke mottar/har mistet betalingskortet kan du henvende deg til Skatteoppkreveren, Telefon 75 01 20 00


 
Sist oppdatert den 23.jan.2017