English contents Skalere tekst Øke kontrast

Helse og Velferdssenter


BRØNNØY HELSE OG VELFERD SENTER
Helse og velferd
   Rådhuset, 8905 Brønnøysund ,Telefonnr: 75 01 20 00 Telefax: 75 01 23 01

 

Brønnøy kommune har et helsetjenestetilbud som innbefatter både helsefremmende og
forebyggende virksomhet, samt helsehjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Kommunen har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle
som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose

Helse- og velferdssjef Tove Karin Solli tlf 75012602

  • Helsesenter - Avdelingsleder Mari-Anne Hopen tlf 75012407
    (Fysio-Ergo, Legesenter og Legevakt)

Kvalitetsmål

  • Brønnøy kommune sitt verdigrunnlag og kjerneverdier skal gjenspeiles i all tjenesteyting.
  • Stabile og sterke fagmiljø som skal etableres via kompetanseutvikling og attraktive læringsmiljø.
  • Kvalitet på våre tjenester skal sikres igjennom enkelhet i system.
  • Kommunens helse og velferdstjenester skal utvikles gjennom samhandling

Helsenorge.no

AKTUELT

Rapport om "Økonomi og tiltaksprofil i Barnevernstjenesten Brønnøy kommune

Nasjionale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2014 (Rundskriv IS-1/20014)
Sist oppdatert den 03.okt.2016