English contents Skalere tekst Øke kontrast

Helsefaglig tilbud


  • Tilsynslegehar kontordag 3 dg i uken. 
  • Fysio-/ergoterapi ihht henvisning.
  • Tilsyn fra den offentlige tannhelsetjenesten. Vaksiner.Sist oppdatert den 09.sep.2015