English contents Skalere tekst Øke kontrast

Hjemmehjelp


 
Gebyr og priser

Kontoret er åpnet kl. 08.00 - 16.00 mandag - fredag (kl. 15.00 i tiden 01.05 - 01.10)

Hjemmehjelp og praktisk bistand ytes til personer som trenger hjelp til dagliglivets gjøremål.

 

Hjemmehjelp blir tildelt den enkelte etter behov.

Vi ønsker så langt det er mulig å gjøre jobben sammen med deg, ikke for deg. Den enkelte har selv ansvar for eget liv og mestring av dette. Vi kan yte bistand til oppgaver hvor du har behov for hjelp, men yter ikke hjelp til oppgaver du selv eller andre i husstanden kan klare.

Hjemmehjelp kan være hjelp til:

  • Rengjøring av rom du bruker til daglig; kjøkken, soverom, stue, gang, bad og toalett.
  • Nødvendig rengjøring slik som gulvvask og støvsuging.
  • Sengeskift, klesvask
  • Vindusvask inntil 2 ganger i året.
  • Unntaksvis stryking
  • Handling i de tilfeller der det ikke kan tilkjøres varer.

Utstyr hjemmehjelpen bruker i sitt arbeid som langkost, kluter, rengjøringsmidler, støvsuger, vaskemaskin, bøtte, og toalettbørste må være i orden.

For å få hjelp til vask av vinduer må det være mulig for hjemmehjelpen å vaske vinduene fra innsiden eller fra altan/terrasse.

Når pårørende eller andre er på besøk over tid, ytes det ikke hjemmehjelp.

 

Vi forventer at du gir beskjed hvis du er bortreist eller av andre grunner ikke skal ha hjemmehjelp.

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015