English contents Skalere tekst Øke kontrast

HØRING – Søknad om ny lokalitet for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret ved Kjuklingen i Velfjorden


Marine Harvest AS søker om ny lokalitet i Velfjorden ved Kjuklingen til et oppdrettsanlegg for produksjon av 3120 tonn laks, ørret og regnbueørret. Søknaden ligger nå til offentlig innsyn. Høringsfrist: 5. januar 2018.

 

Saksdokumenter:
Sist oppdatert den 05.des.2017