English contents Skalere tekst Øke kontrast

Høring, Søknad om ny lokalitet for oppdrett av laks i Kollsvika i Bindal og Brønnøy kommuner


Salmonor AS søker om ny lokalitet Kollsvika til et anlegg for 3120 tonn laks, ørret og regnbueørret i Bindal og Brønnøy kommuner. Høringsfrist: 30. juli 2017

Saksdokumenter:
Sist oppdatert den 29.jun.2017