English contents Skalere tekst Øke kontrast

Hva jobber vi med på småtroll?


Her skal dere få en oversikt over hva vi gjør på vår base. Det vil komme bilder fra turer og temaene vi jobber med.

"Barn er kroppslige aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv og kjenne" (Rammeplanen, 2006)

Vi bruker nærmiljøet aktivit gjennom å gå på turer to ganger i uka. Turgruppene er aldersinndelt: "Mikkel rev" er de minste barna (født 2012) og  de største er "Bjørnene" (født 2011). Personalet ønsker at barna skal utvikle glede ved å bruke naturen til å utforske den kroppslig. Samtidig vil vi at de skal få forståelse av hvordan man tar vare på miljøet og naturen.

"Bjørnene" mater ender

                                      "Bjørnen" mater ender på tur :)

For hver måned har vi et tema. Vi velger tema ut i fra hva som interesserer barnegruppa. Det står i rammeplanen at barna skal ha rett til å uttrykke sitt syn på barnehagens daglige virksomhet (2006). Gjennom at vi i personalet er lydhøre og tilstedeværende voksne vil vi se hva som engasjerer barna. Under kan dere få se ulike tema vi har jobbet med.

Tema: Farge

                                           Tema: form og farge

Tema eventyr

                                                   Tema: eventyr

Tema lys

                                          Tema: lys

Vi maler høstbilde ute

                         Tema: høst

Karneval i barnehagen

                  Karneval i barnehagen

I samlingsstund trekker vi kalender

    I samlingsstunden trekker vi kalender :)

Dagsrytme på småtroll:

07.30: Åpner barnehagen

07.45 - 08.30: Frokost

09.00: Samlingsstund

09.30 - 11.00: Utelek

11.15 - 12.00: Lunsj

12.00: Sovetid

14.00: Matboks + frukt

14.30-16.30: Frilek ute/inne


 
Sist oppdatert den 15.sep.2015