English contents Skalere tekst Øke kontrast

Hvem svarer på hva? 

Spørsmål om selvangivelse

 

Skatt nord, 800 80 000

Spørsmål om betaling av skatt

 

Skatteoppkreveren, 75 01 20 00

Ønsker å endre forskuddsskatten

 

Skatt nord, 800 80 000

Hvor mye er innbetalt i forskuddsskatt

 

Skatteoppkreveren, 75 01 20 00

Spørsmål om forskuddstrekk (skattetrekk)

Skatteoppkreveren, 75 01 20 00

Spørsmål om arbeidsgiveravgift

 

Skatteoppkreveren, 75 01 20 00

Spørsmål om påleggstrekk

 

Skatteoppkreveren, 75 01 20 00

Spørsmål om beregning av merverdiavgift

Skatt nord, 800 80 000

Innkreving av merverdiavgift

 

Skatt nord, 800 80 000

Ønsker skatteattest

 

Skatteoppkreveren, 75 01 20 00

Skatt nord, 800 80 000

Spørsmål om arveavgift og innbetaling av arveavgift

Skatt nord, 800 80 000

Ønsker å endre forhåndsskatten

 

Skatt nord, 800 80 000

Trenger lønns- og trekkoppgave/årsoppgave

Skatteoppkreveren, 75 01 20 00

Melding om flytting

 

Skatt nord, 800 80 000

Innmelding av arbeidstakere i AA/registeret

NAV Hamar, 62 02 40 00

Altinn
Sist oppdatert den 23.jan.2017