English contents Skalere tekst Øke kontrast

ICDP Foreldreveil.


Nyere forskning viser at barnets samspill med sine nærmeste omsorgsgivere er avgjørende for deres utvikling.

 

Hvem får tjenesten:

Program for foreldreveiledning er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som skal være et tilbud til foreldre med barn i alderen 0-18 år.

 

Målsettingen er å

 

  • Forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle.

 

  • Fange opp de foreldrene som har større utfordringer enn andre.

 

Hva omfatter tjenesten:

I Brønnøy planlegges det foreldreveiledning vår og høst.

Familieveiledningen går over 8 ettermiddager med varighet på 1,5 timer pr dag.

 

Pris: Kurset er gratis.

 

Hvordan få tjenesten:

Godkjente veiledere og kontaktpersoner i Brønnøy:

 

Torun Gladsø                                     75012880

Anne Berit Heide                              75012000
Sist oppdatert den 08.feb.2016