English contents Skalere tekst Øke kontrast

Info vedr. Kommunale Svømmehaller


Salhus:                         Stengt inntil videre
Samf.hus:                     Åpnes 1 september
Terapibasseng: Åpent fra d.d.

Alle som har søkt om timer i våre kommunale anlegg vil motta en mail i løpet av denne uke på innvilget time.
Ellers er alle treningssaler i våre anlegg klar til bruk jfr innvilget time.

Eiendomsavdelingen
Sist oppdatert den 09.sep.2015