English contents Skalere tekst Øke kontrast

Informasjon - Bruk av samf.huset


I forbindelse med pågående prosjekt på Samfunnshuset ser vi at det er utfordringer med opprettholdelse av HMS samt i forhold til byggrenhold ved trafikk og gjennomtrekk.

 

For å forbedre disse forholdene for alle parter, og samtidig opprettholde drift i byggeperioden, ser vi det som nødvendig at vi i en periode sluser trafikken til garderober for gym og svømming fra vestsiden av bygget; inngangsdør til musikkskole-verksted nedenfor hovedtrapp. Dette gjelder bare trafikk til garderobene. Biblioteket vil være åpent med inngang fra oversiden som vanlig.

Vi håper med dette at forholdene for både entreprenører og brukere vil bli til det bedre i denne perioden.

 

Dette gjelder fra mandag 21. september.
Sist oppdatert den 21.sep.2015