English contents Skalere tekst Øke kontrast

Informasjon om jakt på hjortevilt 2017


Informasjon om jakt på hjortevilt 2017                                      

Klima og Miljødepartementet har i ny forskrift som trådte i kraft 1.4.2017 forlenget jakttiden på elg. Slike forskriftsendringer pleier å ha en varighet på 5 år.  

Ny jakttid for elg i Brønnøy er 25. september – 23. desember.

Dersom enkelte jaktlag for elg eller SVO har en god grunn til å jakte helt til lillejulaften bør de gi melding til leder i bestandsplanrådet og kommunens viltansvarlige senest 31 oktober.

Kjevelapper/Merkelapper
I år er det en ny type som også kan brukes til innsending av prøver fra fallvilt av elg og rådyr.

Alle kjever leveres rengjorte, merket og samlet på følgende datoer, 29.10., 26.11. og 07.01 til:

Vidar Hallaraune på Hallaraune, mobil 904 15  070  
 

Sett og skutt

I følge nettsida til Hjorteviltregisteret skal det i år være mulig å melde inn jaktresultat for både rådyr og elg over appèn sett og skutt. Ta vare på «Settelgskjemaet» selv om det reg.. elektronisk

Fortsatt høg beredskap på skrantesjuken (cwd)

Det skal tas hjernemargprøver fra alle voksne fallvilt av elg og rådyr som nylig er avlivet eller har ligget død mindre enn 5 dager (skjønn)

Fellingsavgift 2017
Voksen elg      -           kr 510,-
Ungdyr/kalv   -           kr 300,-
 

Rådyrjakt

Da det er behov for å redusere rådyrstammen, særlig i ytre Brønnøy oppfordres valdansvarlige i disse valdene til å øke jakttrykket slik at årets kvote blir tatt ut. Jakttid rådyr går som før til 23/12

Valdansvarlig bør invitere sine jaktledere for generell informasjon før jakta.

Valdansvarlig har i tillegg et spesielt ansvarlige for å levere inn kjever med merkelapper uoppfordret umiddelbart etter at jakta på felt/ene/valdet er avsluttet, da det pga. utvidet jakttid er knapp frist for kommunen å rapportere videre til SSB..


Brønnøysund 04.09. 2017


Arnt Ståle Sæthre                                                           Odd Reidar Johnsen
For styret i Bestandsplanområdet                                     Landbrukssjef                         
Sist oppdatert den 22.sep.2017