English contents Skalere tekst Øke kontrast

Informasjon til foreldre - rettigheter og plikter i grunnskolen


Foreldre trenger god informasjon om regelverket i grunnskolen. Vi har laget en oversikt, som du kan sende til foreldrene på din skole.

Her finner du informasjon om regelverk til foreldre:
http://www.udir.no/Regelverk/artikler_regelverk/Informasjon-om-regelverk-til-foreldre/?WT.mc_id=MU_regelverk_foreldre

Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
http://www.utdanningsdirektoratet.no
www.facebook.com/utdanningsdirektoratet
www.twitter.com/udir

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015